Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Żłobek w Mełgwi 10 Skarpetek
Gminny Żłobek w Mełgwi 10 Skarpetek

Rekrutacja do żłobka na rok 2024/2025

Utworzono dnia 07.02.2023

 

UWAGA RODZICE !!!

 

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Mełgwi 10 Skarpetek

 

Wnioski o przyjęcie do Żłobka Gminnego w Mełgwi w roku szkolnym 2024/2025, przyjmowane będą w okresie od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. w godz. 9:00 – 11.00 oraz 14:00 – 16:00.

 

Składając wniosek o przyjęcie do żłobka prosimy pamiętać o:

1. dostarczeniu dokumentów w wersji papierowej do placówki;

2. sprawdzeniu dokumentów i załączeniu wszystkich potrzebnych zaświadczeń (prosimy pamiętać o pieczątkach lub zaświadczeniach z zakładu pracy).

Dokumenty należy złożyć w budynku żłobka, przy ul. Kościelnej 7 w Mełgwi.

Personel żłobka będzie odnotowywał kolejność wpływających zgłoszeń.

 

 

 

 

 

Harmonogram naboru do Gminnego Żłobka w Mełgwi 10 Skarpetek

na rok 2023/2024

L.p.

Nazwa etapu

Termin

1.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – złożenie ,,Karty zgłoszenia dziecka do żłobka na rok szkolny 2023/2024” przez rodziców.

01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.

2.

Telefoniczne udzielanie informacji na temat zakwalifikowanych do żłobka dzieci.

11.04.2024 r. – 14.04.2024 r.

 

 

 

Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do

Żłobka Gminnego 10 Skarpetek w Mełgwi.

 

1. Podstawą uczestnictwa dziecka w procesie rekrutacji jest złożenie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA - formularza zgłoszeniowego.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci w następującej kolejności:

a) Do Żłobka przyjęte będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Mełgiew.

b) Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

  • dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się,

  • dzieci z rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci,

  • dzieci niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze Żłobka

  • dzieci rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w rozumieniu art. 50 ust.5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, pracującego zawodowo lub uczącego się

  • dzieci z rodzin, w których niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka udokumentowana orzeczeniem stosownego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

3. Dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobka z braku wolnych miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Z listy rezerwowej dzieci przyjmowane są do żłobka w miarę zwalniania się miejsc w placówce.

 

4. Dziecko uczęszczające do żłobka będzie przyjmowane na kolejny rok bez naboru, na podstawie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w żłobku.

 

5. Kartę Zgłoszenia dziecka do żłobka, składamy tylko w wersji papierowej w siedzibie Żłobka Gminnego w Mełgwi – sekretariat Dyrektora.

 

 

Rodzice dzieci przyjętych do żłobka na dany rok podpisują umowę w sprawie korzystania z usług żłobka w terminie określonym przez dyrektora żłobka.

 

Do rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka na rok szkolny 2024/2025

  2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem dziecka do żłobka.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: